รายงานสรุปจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณต่อสัดส่วนประชากร จำแนกตามจังหวัดและประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

จังหวัดพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่สีเขียวรอการพัฒนา
กระบี่06.964.9606.260
กาญจนบุรี32.793.486.01032.880
กาฬสินธุ์11.231.459.6041.330
กำแพงเพชร98.624.12.22.854.020
ขอนแก่น18.112.162.441.1618.60
จันทบุรี50.081.852.77022.950
ฉะเชิงเทรา3.653.432.5705.840
ชลบุรี6.311.540.9043.110
ชัยนาท37.282.134.1105.870
ชัยภูมิ19.964.764.1106.220
ชุมพร14.797.542.9205.010
เชียงราย13.571.110.620.436.060
เชียงใหม่6.882.531.6310.783.413.97
ตรัง15.255.341.15015.710
ตราด41.76.3311.3605.120
ตาก3.191.630.3905.040
นครนายก34.72.564.23013.220
นครปฐม2.621.460.330.0422.660
นครพนม97.577.345.12071.610
นครราชสีมา21.089.490.650.2617.150
นครศรีธรรมราช14.664.080.870.0625.650
นครสวรรค์50.791.860.340.196.50
นนทบุรี1.260.210.160.12.060.23
นราธิวาส7.811.361.7503.650
น่าน3.441.41.0206.110
บึงกาฬ21.542.426.540112.150
บุรีรัมย์97.523.625.2608.910
ปทุมธานี1.165.920.870.123.830
ประจวบคีรีขันธ์3.21.182.211.433.780
ปราจีนบุรี4.612.466.83010.070
ปัตตานี13.7317.325.67016.220
พระนครศรีอยุธยา2.762.40.911.1811.650
พะเยา13.021.341.8605.460
พังงา15.936.494.4208.20
พัทลุง66.164.94.5022.440
พิจิตร33.192.083.0605.150
พิษณุโลก12.010.090.0117.960
เพชรบุรี6.222.131.510.31.260
เพชรบูรณ์2.961.871.3103.550
แพร่01.10.5404.780
ภูเก็ต55.843.480.250.034.220
มหาสารคาม17.854.1509.890
มุกดาหาร2.562.073.281.6613.410
แม่ฮ่องสอน27.812.12.4203.720
ยโสธร2.161.524.5204.050
ยะลา16.051.130.260.5715.220
ร้อยเอ็ด5.171.593.32024.380
ระนอง485.555.081.8602.980
ระยอง6.568.390.9102.780
ราชบุรี14.980.811.180.5826.150
ลพบุรี65.9218.971.82033.610
ลำปาง27.851.20.270.374.10
ลำพูน10.910.940.8416.633.633.63
เลย14.171.777.34010.010
ศรีสะเกษ1.040.722.54019.680
สกลนคร33.972.122.370.2424.050
สงขลา81.932.390.520.0524.460
สตูล4.982.641.63028.150
สมุทรปราการ4.730.621.750.071.640
สมุทรสงคราม00.782.0805.060
สมุทรสาคร3.010.280.230.111.010
สระแก้ว17.124.833.3107.170
สระบุรี36.071.834.613.6114.340
สิงห์บุรี3.050.983.6202.660
สุโขทัย132.211.593.26068.190
สุพรรณบุรี6.691.914.4208.240
สุราษฎร์ธานี8.052.760.360.054.620
สุรินทร์8.961.364.05010.80
หนองคาย23.721.833.33025.180
หนองบัวลำภู144.678.3710.106.030
อ่างทอง47.531.539.51022.550
อำนาจเจริญ12.371.394.730110
อุดรธานี29.843.443.20.4418.650
อุตรดิตถ์2.571.090.3407.120
อุทัยธานี47.651.642.531.017.10
อุบลราชธานี14.051.440.92012.290

หน่วย: ตารางเมตร

ระดับ
พื้นที่(ตร.ม.)ประชากรพื้นที่(ตร.ม.)/ประชากร
กระบี่6,829,212.8896,96870.43
กาญจนบุรี77,291,231.88353,463218.67
กาฬสินธุ์65,983,151.86606,704108.76
กำแพงเพชร45,452,134.77298,193152.43
ขอนแก่น138,968,001.83994,805139.69
จันทบุรี27,558,928.76379,46672.63
ฉะเชิงเทรา11,605,389.64370,80331.30
ชลบุรี67,108,220.981,743,92538.48
ชัยนาท13,354,779.39261,65851.04
ชัยภูมิ6,607,568.85348,48518.96
ชุมพร13,170,247.24212,71661.91
เชียงราย22,862,899.20637,43335.87
เชียงใหม่351,082,344.941,653,302212.35
ตรัง14,298,880.18179,12679.83
ตราด9,887,551.2772,786135.84
ตาก5,622,192.78175,62532.01
นครนายก3,574,079.4052,33968.29
นครปฐม8,494,027.92389,48321.81
นครพนม50,267,755.87211,972237.14
นครราชสีมา105,709,876.36981,467107.71
นครศรีธรรมราช36,012,791.25564,52763.79
นครสวรรค์66,334,523.39301,553219.98
นนทบุรี2,723,901.25922,6252.95
นราธิวาส4,379,382.81297,44914.72
น่าน2,728,511.45153,55717.77
บึงกาฬ48,664,206.91123,360394.49
บุรีรัมย์81,118,089.62587,504138.07
ปทุมธานี32,634,638.63984,34733.15
ประจวบคีรีขันธ์10,453,403.53224,45446.57
ปราจีนบุรี9,402,840.2996,37297.57
ปัตตานี11,409,513.85210,61254.17
พระนครศรีอยุธยา9,659,826.65332,13729.08
พะเยา7,352,623.98316,15223.26
พังงา7,271,636.7695,09776.47
พัทลุง22,181,364.13350,43963.30
พิจิตร4,790,048.30221,21521.65
พิษณุโลก6,553,763.81338,00219.39
เพชรบุรี18,120,565.64261,98669.17
เพชรบูรณ์5,092,553.06271,02518.79
แพร่2,462,710.82208,74011.80
ภูเก็ต40,721,758.18263,006154.83
มหาสารคาม17,035,883.15197,82386.12
มุกดาหาร15,226,149.38207,02573.55
แม่ฮ่องสอน1,893,138.3541,69345.41
ยโสธร10,589,158.54206,31851.32
ยะลา4,443,775.80209,60921.20
ร้อยเอ็ด31,548,511.93566,95355.65
ระนอง61,902,657.26119,815516.65
ระยอง26,622,563.86490,22054.31
ราชบุรี11,825,956.23434,18627.24
ลพบุรี45,287,554.54276,815163.60
ลำปาง12,606,063.20517,60324.35
ลำพูน31,573,486.81461,39668.43
เลย40,969,122.28250,802163.35
ศรีสะเกษ19,207,568.12344,01955.83
สกลนคร58,301,502.83551,323105.75
สงขลา100,209,458.451,007,12999.50
สตูล4,282,316.9478,75954.37
สมุทรปราการ6,136,712.271,079,0295.69
สมุทรสงคราม1,235,989.4697,94312.62
สมุทรสาคร753,659.25329,1622.29
สระแก้ว13,571,893.29195,17869.54
สระบุรี68,479,802.14448,023152.85
สิงห์บุรี1,668,793.71106,35015.69
สุโขทัย23,573,053.18252,59093.33
สุพรรณบุรี15,248,185.21330,15646.18
สุราษฎร์ธานี21,443,830.20430,82949.77
สุรินทร์18,128,363.38265,11668.38
หนองคาย20,633,809.25246,72383.63
หนองบัวลำภู22,986,050.93230,73999.62
อ่างทอง9,619,553.02133,52872.04
อำนาจเจริญ18,663,063.12171,890108.58
อุดรธานี109,140,520.86815,146133.89
อุตรดิตถ์4,050,990.03240,96416.81
อุทัยธานี5,609,929.8484,63466.28
อุบลราชธานี40,626,337.70685,52559.26
รวม
2,370,892,534.82
29,249,891.00