รายงานสรุปจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ จำแนกตามจังหวัดและประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

#จังหวัดพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่สีเขียวรอการพัฒนารวม
1กระบี่0.004.250.270.002.310.006.83
2กาญจนบุรี28.536.917.130.0053.200.0095.76
3กาฬสินธุ์47.474.718.870.008.190.0069.24
4กำแพงเพชร36.045.401.690.092.340.0045.56
5ขอนแก่น186.3010.3413.060.8110.760.00221.28
6จันทบุรี13.452.962.430.0015.420.0034.26
7ฉะเชิงเทรา1.586.372.030.002.450.0012.44
8ชลบุรี32.336.2111.150.0031.150.0080.85
9ชัยนาท5.773.014.870.003.200.0016.85
10ชัยภูมิ2.961.481.030.002.310.007.78
11ชุมพร0.498.951.560.002.170.0013.17
12เชียงราย15.334.594.710.0611.820.0036.50
13เชียงใหม่3.5625.188.47254.766.5313.25311.76
14ตรัง2.455.981.990.005.370.0015.80
15ตราด5.821.160.470.002.440.009.89
16ตาก0.851.580.970.002.930.006.33
17นครนายก1.490.800.770.000.520.003.57
18นครปฐม1.551.702.870.004.920.0011.04
19นครพนม20.242.993.370.0023.980.0050.59
20นครราชสีมา24.0239.4614.510.0533.730.00111.77
21นครศรีธรรมราช1.6413.553.040.0718.140.0036.44
22นครสวรรค์61.602.192.770.073.520.0070.14
23นนทบุรี3.880.973.170.170.650.008.85
24นราธิวาส1.081.751.000.000.550.004.38
25น่าน0.111.120.730.000.900.002.85
26บึงกาฬ33.660.932.380.0012.400.0049.36
27บุรีรัมย์62.461.937.050.0012.320.0083.76
28ปทุมธานี2.5935.203.600.145.360.0046.88
29ประจวบคีรีขันธ์2.702.401.270.024.060.0010.45
30ปราจีนบุรี2.381.852.690.002.480.009.40
31ปัตตานี2.735.174.110.004.960.0016.97
32พระนครศรีอยุธยา1.493.893.970.095.290.0014.73
33พะเยา2.102.260.470.002.820.007.66
34พังงา0.622.850.600.003.210.007.27
35พัทลุง6.216.245.130.0010.260.0027.83
36พิจิตร1.061.730.800.001.290.004.89
37พิษณุโลก0.663.370.940.045.730.0010.73
38เพชรบุรี12.442.221.840.011.610.0018.12
39เพชรบูรณ์0.532.390.500.001.840.005.25
40แพร่0.001.460.300.000.840.002.59
41ภูเก็ต35.614.400.480.001.130.0041.62
42มหาสารคาม6.263.292.570.004.900.0017.04
43มุกดาหาร13.822.171.020.070.930.0018.01
44แม่ฮ่องสอน0.690.670.420.000.240.002.03
45ยโสธร7.012.231.500.000.720.0011.47
46ยะลา3.270.831.290.221.120.006.72
47ร้อยเอ็ด22.423.243.110.004.810.0033.58
48ระนอง57.793.320.380.000.410.0061.90
49ระยอง11.2214.675.490.001.650.0033.03
50ราชบุรี2.061.372.820.019.480.0015.74
51ลพบุรี8.7126.062.520.008.320.0045.61
52ลำปาง8.433.300.830.031.720.0014.31
53ลำพูน0.461.440.4927.090.551.6431.67
54เลย34.232.593.670.000.840.0041.33
55ศรีสะเกษ10.663.532.770.002.450.0019.41
56สกลนคร21.375.3710.850.0639.760.0077.41
57สงขลา117.107.648.580.1020.810.00154.22
58สตูล0.470.460.160.003.200.004.28
59สมุทรปราการ1.710.609.380.010.340.0012.04
60สมุทรสงคราม0.000.140.920.000.180.001.24
61สมุทรสาคร1.620.091.040.060.310.003.12
62สระแก้ว2.264.752.110.004.440.0013.57
63สระบุรี51.714.107.260.115.300.0068.48
64สิงห์บุรี0.200.360.900.000.200.001.67
65สุโขทัย17.021.650.880.0012.820.0032.38
66สุพรรณบุรี1.023.666.820.005.580.0017.09
67สุราษฎร์ธานี19.696.702.730.003.460.0032.58
68สุรินทร์7.070.382.000.009.160.0018.61
69หนองคาย15.280.912.160.002.290.0020.63
70หนองบัวลำภู21.030.231.490.000.570.0023.33
71อ่างทอง1.021.083.240.005.840.0011.18
72อำนาจเจริญ2.460.866.290.0010.290.0019.90
73อุดรธานี43.5910.1125.560.2149.660.00129.13
74อุตรดิตถ์0.182.060.200.001.990.004.43
75อุทัยธานี2.451.250.780.021.310.005.81
76อุบลราชธานี15.103.768.490.0022.820.0050.17

หน่วย: ตารางกิโลเมตร

ประเภท
ขนาด(ตร.กม.)
ร้อยเอ็ด 33.284
สุโขทัย 51.238
ปัตตานี 27.866
บุรีรัมย์ 136.048
พระนครศรีอยุธยา 54.694
สมุทรสงคราม 7.809
อุตรดิตถ์ 7.256
พะเยา 38.993
มหาสารคาม 28.191
พังงา 12.708
หนองบัวลำภู 68.830
สระบุรี184.427
นครสวรรค์ 82.915
ตาก 6.015
แม่ฮ่องสอน 3.122
ปทุมธานี 535.051
นครศรีธรรมราช 209.835
นครราชสีมา 132.554
ลำปาง 341.635
กาฬสินธุ์ 88.404
ชัยภูมิ 24.117
พัทลุง 28.884
อ่างทอง 16.023
อำนาจเจริญ 40.172
อุบลราชธานี 92.500
ตราด 15.566
สงขลา 586.503
พิษณุโลก 31.218
สระแก้ว 116.206
นครนายก 13.866
ตรัง 119.805
ฉะเชิงเทรา 942.487
กำแพงเพชร 344.903
ลำพูน 822.955
ชัยนาท 16.985
นนทบุรี 75.031
ราชบุรี 33.858
ขอนแก่น 262.130
ประจวบคีรีขันธ์ 71.005
จันทบุรี 76.182
ระยอง 887.565
เชียงราย 28.617
กระบี่ 16.317
ชลบุรี 1,026.451
สมุทรปราการ 207.690
ชุมพร 31.163
ปราจีนบุรี 14.274
เพชรบุรี 103.245
สตูล 7.509
พิจิตร 10.400
สุพรรณบุรี 30.995
ยโสธร 13.771
นราธิวาส 31.859
กาญจนบุรี 86.505
นครพนม 75.281
สุรินทร์ 20.358
นครปฐม 319.325
แพร่ 2.974
อุดรธานี 152.138
ลพบุรี 93.496
หนองคาย 93.145
สุราษฎร์ธานี 310.053
ภูเก็ต 87.985
เชียงใหม่ 3,527.591
มุกดาหาร 43.612
ยะลา 100.188
เพชรบูรณ์ 28.095
อุทัยธานี 9.902
สกลนคร 71.808
น่าน 3.718
เลย 47.362
สิงห์บุรี 25.720
ศรีสะเกษ 34.037
ระนอง 130.761
สมุทรสาคร 161.805
รวม
13,616.99