ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณระดับเทศบาล

No.ปีรหัสชื่อขนาด(ตร.ม.)รางวัลแผนที่
120191104090001ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 118,136.32
220191104090002ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 2349,097.86
320191104090003ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 390,147.15
420191104090004ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 4453,437.73
520191104090005พิพิธภัณฑ์ปลากัดสยาม27,170.89
620191104090006ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 543,708.60
720191104090008ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 735,987.84
820191104090009พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 235,522.26
920191104090011ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 81,225.75
1020191104090012ป่าไม้พื้นที่บางกระเจ้า 1144,580.22
1120191104090013สวนในบ้าน 111,278.94
1220191104090015ป่าไม้พื้นที่บางกระเจ้า 232,325.05
1320191104090017สวนผลไม้ 119,760.34
1420191104090018พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 336,471.69
1520191104090019พื้นที่เกษตรกรรมบางกะเจ้า 113,798.32
1620191104090020ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 1094,667.39
1720191104090022ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 1117,235.19
1820191104090023สวนผลไม้ 298,563.41
1920191104090024ป่าไม้พื้นที่บางกระเจ้า 317,070.43
2020191104090026ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ 1221,943.04
2120191104090027พื้นที่ชุ่มน้ำ 118,774.96
2220191104090028พื้นที่ชุ่มน้ำ 317,727.10
2320191104090029พื้นที่ชุ่มน้ำ 4167,483.33
2420191104090030ป่าไม้พื้นที่บางกระเจ้า 444,867.03
2520191104090031ป่าไม้พื้นที่บางกระเจ้า 575,263.36
2620191104090033พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 535,977.22
2720191104090034พื้นที่ชุ่มน้ำ 53,351.31
2820191104090035พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 610,100.12
2920191104090036พื้นที่รอการพัฒนา 29,887.96
3020191104090037พื้นที่รอการพัฒนา 314,800.88
3120191104090038พื้นที่ชุ่มน้ำ 213,370.63
3220191104090039พื้นที่เกษตรกรรมบางกะเจ้า 22,885.89
3320191104090040พื้นที่เกษตรกรรมบางกะเจ้า 31,585.24
3420191104090041พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 72,965.81
3520191104090042สวนในบ้าน 42,426.93
3620191104090043สวนในบ้าน 22,773.71
3720191104090044พื้นที่รอการพัฒนา 47,304.45
3820191104090045พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 112,785.62
3920191104090046พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล 84,498.45
4020191104090047สวนในบ้าน 31,888.43
4120191104090048พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน42,870.54
4220191104090049สวนศรีนครเขื่อนขันธ์229,520.42