ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณระดับเทศบาล

No.ปีรหัสชื่อขนาด(ตร.ม.)รางวัลแผนที่
12017500101101ต้นไม้ถนนสุเทพ ทดสอบ11,621.95
22017500101102ต้นไม้ถนนอารักษ์8,472.36
32017500101103ต้นไม้ถนนบุญเรืองฤทธิ์12,376.71
42017500101104ต้นไม้หน้าโรงเรียนวัฒโณทัยพายัพ488.23
52017500101105สวนหย่อมแจ่งกู่เฮือง1,180.52
62017500101106ต้นไม้ถนนช่างหล่อ5,377.67
72017500101107ต้นไม้ถนนบำรุงบุรี4,499.35
82017500101108ต้นไม้ถนนราชเชียงแสน1,851.17
92017500101109ต้นไม้ถนนศรีดอนไชย3,340.20
102017500101110ต้นไม้ถนนช้างคลาน6,428.02
112017500101111ต้นไม้ถนนเจริญประเทศพุทธสถาน555.17
122017500101112สวนหย่อมหน้าวัดพระสิงห์425.97
132017500101113สวนหย่อมหน้าวัดสวนดอก2,417.82
142017500101114สวนหย่อมประตูเชียงใหม่452.19
152017500101115หย่อมประตูสวนปรุง262.50
162017500101116สวนหย่อมประตูสวนดอก704.47
172017500101117สวนกาญจนาภิเษก (ถนนมหิดล (แจ่งกู่เฮือง) ตั้งอยู่ริมคูเมือง และกำแพงเมืองชั้นนอก)17,339.43
182017500101118สวนค่ายกาวิละ (ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อยู่ติดแม่น้ำปิง)5,468.49
192017500101119สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (ถนนท่าแพ)10,842.18
202017500101120สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (แถวถนนนิมมานเหมินทร์)15,133.57
212017500101121สวนอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ถนนปกเกล้า)1,334.88
22201750010150สวนสาธารณะหนองบวกหาด จ.เชียงใหม่ ทดสอบ18,876.68
23201750010152สนามกีฬา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่9,854.90
24201750010153สนามกีฬา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่5,781.94
25201750010154ลานศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า19,181.27
26201750010155สนามกีฬาโรงเรียนหอพระ1,019.00
27201750010156วัดดับภัย5,786.86
28201750010157วัดป่าพร้าวใน3,968.42
29201750010158สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่3,217.97
30201750010159ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่6,618.50
31201750010160คูเมืองนครเชียงใหม่ ประตูช้างเอก1,702.37
32201750010161ลานปูนอนุสาวรีย์สามกษัตริย์4,237.24
33201750010162สนามหญ้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย13,409.39
34201750010163ที่ว่าง7,344.91
35201750010164ลานวัดเชียงมั่น12,661.04
36201750010165ลานวัดแสนเมืองมาหลวง7,025.91
37201750010166วัดควรค่าม้า3,557.21
38201750010167วัดราชมณเฑียร3,539.43
39201750010168ลานวัดพระสิงห์วรวิหาร16,134.66
40201750010169สนามกีฬาเทศบาลเมืองเชียงใหม่15,106.16
41201750010170สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่29,772.61
42201750010171ลานวัดกู่เต้า16,117.02
43201750010172สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน1,539.82
44201750010173ลานวัดโลกโมฬี7,731.56
45201750010174ลานสุสานช้างเผือก16,691.06
46201750010175ลานวัดบ้านปิง4,715.51
47201750010176ลานวัดล่ามช้าง5,586.15
48201750010178เกาะกลางถนนสนามกีฬา215.80
49201750010179เกาะกลางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๘-๙176.46
50201750010180ทางเท้าถนนห้วยแก้ว24,659.56
51201750010181เกาะกลางถนนประตูช้างเผือก685.88
52201750010182บริเวณปลูกหญ้าริมฝั่งแม่น้ำปิงหน้าสำนักงานประปา286.11
53201750010183สวนหย่อมสีแยกเมืองสมุทร174.87
54201750010184ต้นไม้ถนนเชียงใหม่-ลำพูน12,747.31
55201750010185ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่2,645.09
56201750010186ต้นไม้ถนนมณีนพรัตน์15,876.54
57201750010187ต้นไม้ถนนศรีภูมิ11,392.24
58201750010188ต้นไม้ถนนราชดำเนิน5,016.48
59201750010189ต้นไม้ถนนคชสาร3,951.89
60201750010190ต้นไม้ถนนมูลเมือง10,242.42
61201750010191ต้นไม้ถนนชัยภูมิ4,699.83
62201750010192สวนหย่อมสำนักงานเทศบาล253.28
63201750010193สวนพักผ่อนเชิงสะพานนวรัฐ1,100.79
64201750010194สวนพักผ่อนเชิงสะพานนวรัฐด้านทิศเหนือสวนหย่อมเชิง394.65
65201750010195สวนหย่อมสะพานนวรัฐด้านฝั่งตะวันออก1,318.50
66201750010196เกาะกลางถนนสวนหย่อมแจ่งกู่เฮือง1,304.10
67201750010197สวนหย่อมเชิงสะพานนครพิงค์1,558.99
68201750010198สวนหย่อมอนุสาวรีย์ช้างเผือก229.81
69201750010199เกาะกลางถนนห้วยแก้ว39.61