ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนพรพฤกษา ตรัง
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 100867.4522
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครตรัง
อำเภอ : เมืองตรัง
จังหวัด : ตรัง
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ชงโค Bauhinia purpurea L. N/A สูง
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. N/A ปานกลาง
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต