ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสองทะเลเทศบาลนครสงขลา
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 84952.1376
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครสงขลา
อำเภอ : เมืองสงขลา
จังหวัด : สงขลา
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz มาก สูง
ราชพฤกษ์ Cassia fistula   L. ปานกลาง
สนทะเล Casuarina equisetifolia N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. ในการดูแลสวนมีการจัดทำแผนหมุนเวียนกำลังคนให้พอเพียงกับพื้นที่
แนวทางการจัดการข้ามเขต