ชื่อพื้นที่สีเขียว บึงราชนก
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 464546.0600
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลวังทอง
อำเภอ : วังทอง
จังหวัด : พิษณุโลก
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กรรณิการ์ Nyctanthes arbor-tristis L. N/A ปานกลาง
กระดังงาแดง Leea guineensis G.Don  'Burgandy' N/A N/A
กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth มาก สูง
กระถินดอย Acacia confusa Merr. มาก สูง
กระถินเทพา Acacia mangium Willd. มาก สูง
แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack N/A N/A
ข่อย ข่อย_SCIENCE
ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กบ้าน_SCIENCE
เข็มแดง เข็มแดง_SCIENCE
คูน คูน_SCIENCE
จามจุรี จามจุรี_SCIENCE
จิกน้ำ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. N/A N/A
ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. มาก ปานกลาง
เดื่อหว้า Ficus auriculata มาก ปานกลาง
ตะแบก ตะแบก_SCIENCE
ตีนเป็ด ตีนเป็ด_SCIENCE
ทองกวาว ทองกวาว_SCIENCE
ทิ้งถ่อน ทิ้งถ่อน_SCIENCE
ไทรเกาหลี ไทรเกาหลี_SCIENCE
ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina L. มาก สูง
ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz มาก สูง
ปาล์มแชมเปญ ปาล์มแชมเปญ_SCIENCE
ปาล์มพัด Pritchardia pacifica Seem. & Wendl. N/A N/A
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre N/A N/A
โพธิ์ศรีมหาโพธิ์ โพธิ์ศรีมหาโพธิ์_SCIENCE
มะขาม Tamarindus indica L. N/A สูง
มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. N/A N/A
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N/A N/A
มะม่วง Mangifera indica L. มาก N/A
มะฮอกกานีใบใหญ่ มะฮอกกานีใบใหญ่_science ปานกลาง
ลีลาวดี ลีลาวดี_SCIENCE
สนแผง สนแผง_SCIENCE
สะเดา สะเดา_SCIENCE
สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P.K.Loc N/A N/A
หมาก Areca catechu L. N/A N/A
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. N/A ปานกลาง
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต