ชื่อพื้นที่สีเขียว ศาลหลักเมือง
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 6518.1300
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครพิษณุโลก
อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กรรณิการ์ Nyctanthes arbor-tristis L. N/A ปานกลาง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต