ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนชมน่าน
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 48239.2000
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครพิษณุโลก
อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กนกนารี Selaginella wallchii N/A N/A
กุ่มบก Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs N/A
ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กบ้าน_SCIENCE
คูน คูน_SCIENCE
จิกน้ำ จิกน้ำ_SCIENCE
ชมพูพันทิพย์ ชมพูพันทิพย์_SCIENCE
ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn. N/A N/A
ทองกวาว ทองกวาว_SCIENCE
ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina L. มาก สูง
นนทรี นนทรี_SCIENCE
ประดู่ป่า  Pterocarpus macrocarpus Kurz/P. parvifolius Pierre N/A
ปอลาย ปอลาย_SCIENCE
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
พะยอม Shorea roxburghii G.Don N/A N/A
พิกุล Mimusops elengi L. มาก สูง
โพธิ์ศรีมหาธาตุ โพธิ์ศรีมหาธาตุ_SCIENCE
มะขาม Tamarindus indica L. N/A สูง
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. N/A N/A
มะพร้าว Cocos nucifera มาก ปานกลาง
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. N/A
ลีลาวดี ลีลาวดี_SCIENCE
สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton N/A N/A
เสลา เสลา_SCIENCE
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. N/A ปานกลาง
อโศกอินเดีย อโศกอินเดีย_SCIENCE
อินทนิลน้ำ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต