ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย (พ.ศ.2531)
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 158143.9956
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่
อำเภอ : เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. N/A ปานกลาง
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
สุพรรณิการ์ Cochlospermum religiosum (L.) Alston N/A N/A
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. ปลูกซ้อมแซม ตัดแต่งกิ่ง ดูแลภูมิทัศน์
2. จัดหากำลังพลให้เพียงพอต่อการดูแลสวน
3. ทำแนวกันไฟป่า
แนวทางการจัดการข้ามเขต