ชื่อพื้นที่สีเขียว วัดศรีรองเมือง ลำปาง
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 12734.1706
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครลำปาง
อำเภอ : เมืองลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต