ชื่อพื้นที่สีเขียว ถนนสายต้นยาง (ทางหลวง 106) เชียงใหม่ ลำพูน
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 0.0000
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
อำเภอ : สารภี
จังหวัด : เชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต