ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 41999.8130
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลสุเทพ
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. N/A N/A
เก็ดดำ Dalbergia assamica Benth. N/A N/A
คำมอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. N/A N/A
บุนนาค Mesua ferrea L. N/A N/A
มะหาด Artocarpus lacucha Buch.-Ham. N/A
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. N/A
สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese N/A สูง
สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon N/A สูง
สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. chebula N/A N/A
สัก Tectona grandis L.f. N/A ค่อนข้างต่ำ
สารภี Mammea siamensis Kosterm. N/A N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. ปลูกซ่อมแซม ตัดแต่งกริ่ง ดูแลภูมิทัศน์
2. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
แนวทางการจัดการข้ามเขต
1 ทำแนวกันไฟป่า