ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนลานนา ร9 เขียงใหม่
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 109320.4276
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลช้างเผือก
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ชงโค Bauhinia purpurea L. N/A สูง
ตีนเป็ดฝรั่ง Crescentia alata N/A ปานกลาง
ปาล์มขวด Roystonea regia N/A ค่อนข้างต่ำ
พิกุล Mimusops elengi L. มาก สูง
ราชพฤกษ์ Cassia fistula   L. ปานกลาง
เลี่ยน Melia azedarach L. N/A ค่อนข้างต่ำ
สัก Tectona grandis L.f. N/A ค่อนข้างต่ำ
หมากเขียว Ptychosperma macarthurii H.Wendl. N/A N/A
หูกวาง Terminalia catappa L. N/A ปานกลาง
อโศกอินเดีย Polyalthia longifolia Benth Hook.f.ver. Pandurata สูง
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับงานด้านภูมิทัศน์ให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด
แนวทางการจัดการข้ามเขต
– การของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล