ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 28802.6519
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กลึงกล่อม Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites N/A N/A
กันเกรา Fagraea fragrans Roxb. N/A สูง
กุหลาบไพร Pittosporum tobira N/A ปานกลาง
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack N/A N/A
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. N/A ปานกลาง
ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. มาก สูง
พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. N/A N/A
พุดแสงอุษา Gardenia taitensis DC N/A N/A
มะเขือต้น Solanum wrightii Benth. N/A ปานกลาง
มะตูม Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. N/A N/A
มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King N/A ปานกลาง
สัก Tectona grandis L.f. N/A ค่อนข้างต่ำ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. การจัดการกับปลาซักเกอร์ ด้วยการตักออกจากคูเมือง
2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ได้แก่
– การเติมออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุในคลองคูเมือง ซึ่งมีเพียวเป็นบางบริเวณเท่านั้น
– การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Air Jet)
– การเก็บขยะบริเวณสวนคูเมือง
– การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ซึ่งปลูกต้นอินทนิลบก ที่เนสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวทางการจัดการข้ามเขต