ชื่อพื้นที่สีเขียว บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 176737.0000
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กันเกรา Fagraea fragrans Roxb. N/A สูง
เกด Manikara hexandra (Roxb.) Dubard N/A N/A
ขิงม่วง Dichorisandra thrysiflora J.G.Mikan N/A N/A
ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. มาก ปานกลาง
ถั่วขาว Bruguiera cylindrica (L.) Blume N/A N/A
ทุ้งฟ้า Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don N/A N/A
บานชื่น Zinnia violacea Cav. N/A N/A
ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. มาก สูง
ผกากรอง Lantana salvifolia Jacq. N/A N/A
พะยอม Shorea roxburghii G.Don N/A N/A
เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz N/A N/A
มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. N/A N/A
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. N/A N/A
ศรียะลา Saraca thaipingensis Cantley ex Prain N/A N/A
ส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco N/A N/A
สะเดาช้าง Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn. N/A N/A
หญ้าละออง Vernonia cinerea (L.) Less. N/A N/A
หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels N/A N/A
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อโศกอินเดีย Polyalthia longifolia Benth Hook.f.ver. Pandurata สูง
อินทนิลน้ำ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. N/A สูง
อินทรชิต Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1.ผันน้ำดิบเข้ามาหมุนเวียนใน บึงพลาญชัย และนอกจากนั้นน้ำที่หมุนเวียนออกจากบึงพลาญชัยยังสามารถระบายเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อปลูกพืช
2. ดำเนินการผันน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าเข้าสู่บึงพลาญชัย เพื่อทำการหมุนเวียนน้ำในบึงพลาญชัยให้มีความสะอาด
3.เติมออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุในบึงพลาญชัยอย่างต่อเนื่อง
4.ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Air Jet)
5.ปลูกหญ้าแฝกบนเกาะประดิษฐุ์
6.ควบคุมการจำหน่ายอาหารปลา
7.สูบน้ำจากลำชี (โดยการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาค)
แนวทางการจัดการข้ามเขต
ของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล