ชื่อพื้นที่สีเขียว ลานพระมหาธาตุแก่นนคร
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 65386.0700
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต