ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์ขอนแก่น
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 77580.0997
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ปาล์มขวด Roystonea regia N/A ค่อนข้างต่ำ
มะพร้าว Cocos nucifera มาก ปานกลาง
ราชพฤกษ์ Cassia fistula   L. ปานกลาง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
– การเก็บขยะในบริเวณ
– การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา
แนวทางการจัดการข้ามเขต