ชื่อพื้นที่สีเขียว วัดป่าชัยวัน ขอนแก่น
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 126782.3911
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby มาก N/A
ขี้เหล็กอเมริกัน Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby N/A N/A
เงาะ Nephelium lappaceum L. มาก ปานกลาง
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ชงโค Bauhinia purpurea L. N/A สูง
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. N/A ปานกลาง
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต