ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนป่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 1146659.5678
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ก้ามปูหลุด Zebrina pendula Schnizl. N/A N/A
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
มะขาม Tamarindus indica L. N/A สูง
ราชพฤกษ์ Cassia fistula   L. ปานกลาง
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. N/A ปานกลาง
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. กำหนดเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก
แนวทางการจัดการข้ามเขต