ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 156737.4043
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กระดาด Alocasia macrorrhizos (L.) N/A N/A
กระโดน Careya sphaerica Roxb. N/A N/A
กุ่มบก Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs N/A
ข้าวตอกพระร่วง Serissa japonica (Thunb.) Thunb. N/A N/A
เข็มพญาอินทร์ Eranthemum nervosum R. Br. N/A N/A
คล้าขุนแผน Calathea majestica H.Kenn.  'Roseo-lineata' N/A N/A
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. สูง
ติ้วขาว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer N/A N/A
นกกระทา Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin N/A N/A
ผีพ่าย Elaeocarpus N/A
ผีเสื้อ Dianthus caryophyllus L. N/A N/A
พลับพลึงดอกแดง Crinum amabile Don N/A N/A
มะเกลือ Diospyros mollis Griff. N/A ปานกลาง
มะตาด Dilienia indica L. N/A N/A
ว่านน้ำ Acorus calamus L. N/A N/A
เศรษฐีเรือนนอก Chlorophytum bichetii (Karrer) Backer. N/A N/A
สร้อยฟ้า Passiflora x alato-caerulea Lindl. N/A N/A
สายน้ำผึ้ง Lonicera japonica Thunb. N/A N/A
สิรินธรวัลลี Bauhinia sirindhorniae K. & S. S. Larsen N/A N/A
อีแปะ Dischidia hirsuta Decne. N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต