ชื่อพื้นที่สีเขียว ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 61171.7282
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กระโดน Careya sphaerica Roxb. N/A N/A
ชงโคดอกเหลือง Bauhinia tomentosa L. N/A สูง
ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn. N/A N/A
ผักขมสวน Amaranthus tricolor Linn. N/A N/A
พลูด่าง Epipremnum aureus Engl. N/A N/A
พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre N/A N/A
มะกล่ำต้น Adenanthera pavonina L. N/A N/A
มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. N/A
สัตบรรณ Alstonia scholaris สูง
เสาวรส Passiflora laurifolia L. N/A N/A
หน้าวัว Anthurium andraeanum Linden N/A N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต