ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา(พ.ศ. 2529)
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 98998.2349
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ขิงม่วง Dichorisandra thrysiflora J.G.Mikan N/A N/A
คำรอก Ellipanthus tomentosus Kuze var. tomentosus N/A
ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn. N/A N/A
ไทรย้อยใบทู่ Ficus retusa มาก สูง
ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. มาก สูง
ผกากรอง Lantana salvifolia Jacq. N/A N/A
ผักปลาบ Commelina bengalensis L. N/A N/A
พิกุล Mimusops elengi L. มาก สูง
มะขาม Tamarindus indica L. N/A สูง
มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. N/A
ลำดวน Melodorum fruticosum Lour. N/A
เศรษฐีเรือนใน Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques N/A N/A
สัตบรรณ Alstonia scholaris สูง
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. N/A ปานกลาง
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อโศกอินเดีย Polyalthia longifolia Benth Hook.f.ver. Pandurata สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต