ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะเมืองพัทยา
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 51251.2096
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองหนองปรือ
อำเภอ : บางละมุง
จังหวัด : ชลบุรี
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
เดปกระเป๋า Dischidia pectenoides Pear N/A N/A
ลำดวน Melodorum fruticosum Lour. N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต