ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาราชินี ชลบุรี
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 109015.6311
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองชลบุรี
อำเภอ : เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ขิงม่วง Dichorisandra thrysiflora J.G.Mikan N/A N/A
คำรอก Ellipanthus tomentosus Kuze var. tomentosus N/A
ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. มาก ปานกลาง
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. N/A ปานกลาง
มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King N/A ปานกลาง
สาเก Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg N/A N/A
สารภี Mammea siamensis Kosterm. N/A N/A
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต