ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 13221.4619
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองชลบุรี
อำเภอ : เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กลึงกล่อม Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites N/A N/A
กัลปพฤกษ์ Cassia javanica L. subsp. nodosa (Buch.-Ham. ex Roxb.) K. & S.S.Larsen มาก ปานกลาง
คำรอก Ellipanthus tomentosus Kuze var. tomentosus N/A
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
ผกากรอง Lantana salvifolia Jacq. N/A N/A
โพ Ficus religiosa มาก ปานกลาง
มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King N/A ปานกลาง
สัตบรรณ Alstonia scholaris สูง
เสาวรส Passiflora laurifolia L. N/A N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต