ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางกะเจ้า
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 138950.7300
สถานที่ตั้ง ทรงคนอง
อำเภอ : พระประแดง
จังหวัด : สมุทรปราการ
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กระถินเทพา Acacia mangium Willd. มาก สูง
กระทุ่มน้ำ กระทุ่มน้ำ_SCIENCE
เก็ดแดง เก็ดแดง_SCIENCE
ข่อย Streblus asper   Lour. สูง
ขะเจ๊าะ ขะเจ๊าะ_SCIENCE
ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby มาก N/A
คูน คูน_SCIENCE
แคนา แคนา_science N/A
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
จิกน้ำ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. N/A N/A
เดื่อหว้า Ficus auriculata มาก ปานกลาง
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. สูง
ตะบูนดำ ตะบูนดำ_SCIENCE
ตะแบกเปลือกบาง ตะแบกเปลือกบาง_SCIENCE
ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina L. มาก สูง
นนทรี นนทรี_SCIENCE
นุ่น นุ่น_SCIENCE
ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. มาก สูง
พะยูง พะยูง_SCIENCE
โพ โพ_SCIENCE
โพทะเล โพทะเล_SCIENCE
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. N/A N/A
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N/A N/A
มะพลับ Diospyros malabarica var. siamensis (Hochr.) Phengklai N/A ปานกลาง
มะม่วง Mangifera indica L. มาก N/A
มะฮอกกานีใบเล็ก มะฮอกกานีใบเล็ก_SCIENCE
มะฮอกกานีใบใหญ่ มะฮอกกานีใบใหญ่_science ปานกลาง
เม่าไข่ปลา เม่าไข่ปลา_SCIENCE
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. N/A
สนทะเล Casuarina equisetifolia N/A สูง
สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. chebula N/A N/A
สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. N/A N/A
สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton N/A N/A
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. N/A ปานกลาง
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
หูกวาง Terminalia catappa L. N/A ปานกลาง
องุ่นทะเล องุ่นทะเล_SCIENCE
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต