เทศบาลเมืองกระบี่

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองกระบี่

URL : http://www.krabicity.go.th/krabicity2/

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 18:27:38

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐาน ปี 2550
  2. รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555

รูปภาพ