เทศบาลตำบลงิม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. การจัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอย

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลตำบลงิม

URL : http://www.tessabanngim.go.th/webnew/

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 3:10:07

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก ประจำปี 2552

รูปภาพ