เทศบาลนครลำปาง

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครลำปาง

URL : http://www.lampangcity.go.th/main/index.php

วันที่สำรวจ : 29/7/2560 13:54:36

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : น้อย

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : น้อย

อื่นๆ

  1. รางวัลชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2550
  2. รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555

รูปภาพ