เทศบาลตำบลเรณูนคร

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลตำบลเรณูนคร

URL :

วันที่สำรวจ : 24/6/2558 23:02:24

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก ประจำปี 2555
  2. นครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ปีที่ 2

รูปภาพ