เทศบาลเมืองวารินชำราบ

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองวารินชำราบ

URL : http://www.warincity.go.th/

วันที่สำรวจ : 4/9/2558 7:23:13

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552

รูปภาพ