เทศบาลตำบลหนองเต็ง

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลตำบลหนองเต็ง

URL : http://www.nongteng.go.th/

วันที่สำรวจ : 31/8/2558 15:24:17

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก ประจำปี 2555
  2. รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก

 


รูปภาพ