เทศบาลตำบลอิสาณ

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. สวนธรรมสิริ-การจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนโดยเอกชน

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลตำบลอิสาณ

URL : ้http://www.isan.go.th

วันที่สำรวจ : 31/8/2558 15:22:38

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ


รูปภาพ