เทศบาลเมืองพนัสนิคม

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองพนัสนิคม

URL : http://www.nmt.or.th/chonburi/phanatmuni/default.aspx

วันที่สำรวจ : 31/7/2560 13:38:43

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

1.รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ประจำปี 2550

2.รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ประจำปี 2552

3.รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ประจำปี 2555

 


รูปภาพ