วิธีการปฏิบัติ

1) พัฒนาพื้นที่ของคูเมืองทั้ง 17 คูเมือง มีต้นแบบจากคลอง “ชองเกชอน” จากประเทศเกาหลีใต้ เช่น ปรับคันดิน นำต้นไม้มาปลูก สร้างน้ำพุ เป็นต้น และแก้ไขปัญหาเดิมในบริเวณคูเมืองโดยเฉพาะปัญหาขยะและปัญหาการเข้ามาอาศัยของตัวเหี้ยจำนวนมาก

2) แยกโซนในการพัฒนาพื้นที่คูเมืองเป็น 4 โซน โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ให้มีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ลานกีฬา ลานศิลปะ ตลาดน้ำ เป็นต้น

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

เทศบาลได้นำนักวิชาการและสถาปนิก ที่มีความรู้ในด้านการพัฒนาผังเมืองมาร่วมกันวางแผน และนำความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เพิ่มพื้นที่สีเขียวในด้าน พื้นที่สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมในบริเวณนี้ได้อย่างหลากหลาย
  • พื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและตรงกับความต้องการต่อประชาชนในพื้นที่

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2561

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม