วิธีการปฏิบัติ

         ฉีดพ่นละอองน้ำ โดยใช้รถฉีดพ่นละอองน้ำโดยใช้รถฉีดพ่นละออกน้ำจากที่สูงเพื่อดักจับฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ โดยออกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ทุกวัน เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนและป้องกันปัญหารถติด นอกจากนี้ยังจัดโครงการเติมรักให้อากาศโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมผนึกกำลัง ลดปัญหาหมอกควัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รณรงค์เติมรักให้อากาศ” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลด ขจัด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน และเพื่อมอบอากาศสดใสให้แก่ชาวเชียงใหม่

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการวางแผนปฏิบัติการที่ดี เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติงานและช่วงเวลาการปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับโครงการในการลด ขจัด และป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆด้วย

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถลดปัญหาฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายตัวในอากาศได้
  • กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นควาสำคัญของปัญหาหมอกควัน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม