วิธีการปฏิบัติ

  1. หั่น หรือ สับผลไม้ให้มีขนาดเล็กลง
  2. คลุกเคล้ากับน้ำตาลให้เข้ากัน บรรจุลงภาชนะ (ขวด, ถัง) ที่มีฝาปิดสนิทอย่าให้อากาศเข้าโดยเว้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 ใน 5 ของขวด/ถัง
  3. ปิดฝาพอหลวมๆ หมั่นเปิดฝาคลายแก๊ส และปิดกลับทันทีเขียนฉลากวันเดือนปี/ประเภทวางไว้ในที่ร่มอุณหภูมิห้อง
  4. อย่าให้ถูกแสงแดด ช่วง 2-3 สัปดาห์แรกให้เปิดดูคนได้จะพบว่ามีฝ้าสีขาว วุ้น เกิดบนน้ำ หากมีกลิ่นเหม็นบูดให้เติมน้ำตาล
  5. หมักครบ 90 วัน จะได้หัวเชื้อ รินส่วนที่ใสใส่ภาชนะหรือขวดทึบแสงเก็บในที่เย็น หรืออุณหภูมิห้องระหว่างเก็บให้ตรวจสอบด้วยการดมกลิ่น ควรมีกลิ่นหอม
  6. น้ำหมักที่ใช้ได้แล้ว จะมีกลิ่นหอม(คล้ายไวน์ผลไม้) มีไอแสบๆ เปิดฝามีเสียงฟู่ของแก๊ส
  7. เมื่อมีหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ใช้เติมในการหมักครั้งต่อไปจะช่วยลดเวลาในการหมักให้สั้นลง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวมกลุ่มดำเนินโครงการและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ทั้งการดูแลเอาใจใส่ และการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นอย่างดี

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมให้มีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกัน
  • เสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศาผลไม้เปรี๊ยวให้กับคนในชุมชน
  • ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษผลไม้รสเปรี้ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์(ย่อยสลายได้)ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ มีผลพลอยได้ เป็น ปุ๋ย น้ำยาทำความสะอาด และช่วยลดภาวะโลกร้อน

รูปภาพกิจกรรม